Mùng 1 khóc có sao không, tốt không, nên không?

Mùng 1 khóc có sao không? Rơi lệ, bực dọc đều là những hành vi không hay ho, chẳng người nào muốn bắt gặp đặc biệt là vào những ngày đầu tiên tháng. Nếu trong ngày tết đầu năm mà bạn chảy nước mắt, ủ dột hay bực ngay lập tức rất có khả năng…

rắn vào nhà Mùng 1 có sao không, điềm gì, số mấy

rắn vào nhà Mùng 1 có sao không? Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Rắn bò vào nhà có điềm tốt, cũng có thể có điềm xấu tùy thuộc vào từng trường hợp. Nếu là rắn không độc thì đây chính là dấu hiệu báo trước thuận lợi sẽ tới với chủ nhà, công…